Tämä on yksi niistä 42 toimenpiteestä, jotka hallitus esitti maanantaina vastatakseen muuttovirtaan ja AIMA:ssa vireillä oleviin prosesseihin.

Luís Montenegron mukaan kiinnostuksenilmaisun peruuttaminen tapahtuu tänään Belémin palatsiin toimitettavalla lakiasetuksella. Sitä voi kuitenkin seurata lain tarkistaminen parlamentissa, jos tasavallan parlamentti sitä vaatii. Hallituksen mukaan tämä uusi toimenpide mahdollistaa "laittomien maahantulojen pysyvän korjaamisen" kansalliselle alueelle, asiakirjassa sanotaan.

"Viemme diplomin tänään tasavallan presidentille ja odotamme sen tarkistusta, jotta tämä menettely voidaan sammuttaa sen julistamisella ja voimaantulolla", pääministeri totesi maanantaina ohjelman esittelyn yhteydessä. Luís Montenegron mielestä tämä kiinnostuksenilmaisu "on omiaan helpottamaan maahanmuuttajien maahantuloa", ja siksi se "päättyy tänään".

"Aiomme lopettaa prosessin, jossa 400 tuhatta ihmistä, joiden prosessit on saatettava päätökseen, on synonyymi kapasiteetin puutteelle, huolenpidon puutteelle", korosti pääministeri.

Jotta AIMA:ssa vireillä olevia ja ensisijaisina pidettyjä prosesseja voitaisiin nopeuttaa, hallitus ilmoitti myös, että se aikoo palkata 45 viisumianalyytikkoa konsuliasioiden ja portugalilaisten yhteisöjen pääosastoon konsulaattien vahvistamiseksi. Tämä on yksi monista toimenpiteistä, joilla pyritään tehostamaan AIMA:ta.

Hallituksen mukaan tarkoituksena on luoda edustustorakenne, jolla on ylimääräisiä henkilöstö-, aineellisia ja taloudellisia resursseja, jotka mahdollistetaan "poikkeuksellisilla palkkaustoimenpiteillä", jotta voidaan vastata yli 400 tuhanteen vireillä olevaan laillistamishakemukseen. Ammattilaisten joukossa on tarkoitus palkata lisää AIMA:n työntekijöitä, entisen SEF: n tarkastajia (jotka nykyisin kuuluvat oikeuspoliisiin) ja muita ammattilaisia tai asiantuntijoita, jotka palkataan väliaikaisesti tätä hanketta varten.