Idealistan mukaan Setúbalin kaupunginvaltuusto(CMS) on hyväksynyt julkisten rakennustoimien, EPE:n, kanssa tehtyjen hallinnollisten sopimusten allekirjoittamisen 500 uuden asunnon rakentamiseksi kunnassa. Tämä on joukko hankkeita, jotka edustavat lähes 75 miljoonan euron investointeja, paljastaa kunta lausunnossaan.

Kunnan mukaan 5. kesäkuuta 2024 pidetyssä tavallisessa julkisessa kokouksessa esitetyn ehdotuksen hyväksymisen tarkoituksena on helpottaa kolmen asuntohankkeen toteuttamista, joihin kuuluu 44 asunnon rakentaminen Quinta da Parvoíceen, 142 asunnon rakentaminen Rua das Piteirasin alueelle ja 314 asunnon rakentaminen Bela Vistan alueelle.

"Kunkin hankkeen, joka odottaa tällä hetkellä kunnan asunto- ja kaupunkikunnostuslaitokselle (I HRU) esittämien hakemusten tulosta elvytys- ja sopeutumissuunnitelman ( PRR ) mukaisen yhteisön tuen puitteissa, investointimäärä on 6 miljoonaa 342 tuhatta ja 455,03 euroa, 21 miljoonaa 244 tuhatta ja 556,37 euroa sekä 47 miljoonaa 411 tuhatta ja 851,03 euroa", CMS toteaa.

"Kun esitetyt hakemukset on hyväksytty, kunta on vastuussa IHRU:n edessä vakituiseen asumiseen tarkoitettujen asuntojen jakamisesta tukikelpoisille henkilöille ja kotitalouksille, jotka on määritelty 1. lakiohjelman antaman lainsäädännön puitteissa, sekä kohtuuhintaisten vuokrien tarjoamisesta vuokralle tarkoitettujen asuntoratkaisujen tarjoamisesta Saddinon kunnan alueella", muistiinpanossa sanotaan.

Kunta lisää myös, että se "turvaa tulevia institutionaalisia kumppanuuksia julkisten tahojen kanssa niiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla, nimittäin julkisten rakennusten ja EPE:n kanssa".

On huomattava, että pöytäkirjan ja hallinnollisen sopimuksen tekeminen edellyttää, että "kunnan IHRU:lle toimittamat hakemukset hyväksytään etukäteen ja rahoitussopimukset tehdään", CMS selittää.

"Asuntoalalla toimivaltaisten julkisyhteisöjen välisten yhteistyöratkaisujen toteuttaminen mahdollistaa yhtäältä asuntotarjonnan maksimoimisen ja toisaalta PRR:n puitteissa sovittujen välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisen nopeuttamisen", hän toteaa lopuksi.