ECO:n mukaan valtaosalla hotelliyrittäjistä on yli 50 prosentin varaukset kesää varten, mikä tarkoittaa, että odotukset sesonkia varten ovat myönteiset, Portugalin hotelliyhdistyksen (AHP) tekemän kyselyn tulosten mukaan.

"Hotellialamme odotukset sesonkia varten ovat kaiken kaikkiaan hyvin myönteiset", totesi AHP:n puheenjohtaja Cristina Siza Vieira lehdistötilaisuudessa, jossa esiteltiin jäsenten keskuudessa toteutetun kyselyn tiedot kesän näkymistä.

Kesäkuun osalta 70 prosenttia vastaajista ilmoitti, että varausaste oli 50-89 prosenttia, ja 43 prosentilla vastanneista hotelliyrittäjistä varausaste oli yli 70 prosenttia. Madeira erottui edukseen, sillä lähes kaikki vastaajat ilmoittivat varausasteen olevan yli 70 prosenttia, ja seuraavaksi eniten vastauksia saatiin Azoreilta, joilla 86 prosenttia vastaajista ilmoitti yli 70 prosentin varauksista.

Heinäkuun osalta kansallisella tasolla 67 prosenttia vastaajista ilmoitti varausasteen olevan 20-69 prosenttia, mutta Azoreilla lähes kaikki vastaajat ilmoittivat varausten olevan yli 70 prosenttia, ja Madeiralla 98 prosentilla varauksista oli yli 50 prosenttia. Päinvastoin, Alentejossa vain puolella vastaajista on yli 20 prosentin varaus, ja tällä alueella keskimääräinen varausaste on alhaisin.

Elokuussa, jota pidetään matkailun kannalta vahvana kuukautena, 63 prosenttia vastaajista ilmoitti 20-69 prosentin varauksia, ja Azorit ovat jälleen kärjessä, sillä kaikki vastaajat ilmoittivat, että heillä on jo yli 70 prosentin varauksia. Madeiralla ja Algarvessa valtaosalla on yli 50 prosentin varausaste elokuussa.

Alentejossa varausaste on edelleen alhaisin myös elokuussa, ja yli puolet vastaajista ilmoitti alle 50 prosentin varauksista. Syyskuussa yli puolet Azorien vastaajista (71 %) ilmoitti yli 70 prosentin varausasteesta, ja Madeiralla lähes kaikki ilmoittivat yli 50 prosentin varausasteesta.

Algarvessa puolet vastaajista on saanut yli 50 prosentin varauksia kesän viimeiselle kuukaudelle, kun taas lähes kaikki keskustan vastaajat ja 76 prosenttia Alentejon vastaajista on saanut alle 50 prosentin varauksia. Tärkeimmistä markkinoista 73 prosenttia vastaajista ilmoitti kolmen tärkeimmän paikan olevan kansalliset markkinat, kuten Yhdistynyt kuningaskunta (52 prosenttia otoksesta) ja Espanja (45 prosenttia vastaajista), ja seuraavina tulevat Amerikan yhdysvallat (38 prosenttia) ja Saksa (31 prosenttia vastaajista).

AHP:n jäseniltä kysyttiin myös odotuksia hotellitoiminnan tärkeimmistä indikaattoreista verrattuna kesään 2023. 89 prosenttia otoksesta vastasi, että he ennakoivat vähintään yhtä hyvää käyttöastetta, ja optimistisimpia olivat keskusta ja Setúbalin niemimaa.

Keskimääräisen hinnan osalta 76 prosenttia vastaajista odottaa sen olevan parempi kuin viime vuonna, ja kokonaistulojen ja huonetulojen osalta 68 prosenttia otoksesta odottaa niiden olevan paremmat tai paljon paremmat. Kysely toteutettiin 20.-31. toukokuuta, ja siihen vastasi 378 AHP:hen liittyvää matkailuelinkeinoa.