Tasavallan kansalliskaarti(GNR) lähettää 20 sotilasta rannikkovartiovene Bojadorin miehistöstä kahdessa jaksossa, tämän kuun 12. päivän ja elokuun 7. päivän välisenä aikana, operaatioon "Euroopan rajavartiolaitoksen ja rannikkorajojen suojeluksessa (Frontex) ja Euroopan unionin ulkorajojen operatiivisen koordinoinnin puitteissa muuttovirtojen valvomiseksi ja rajat ylittävän rikollisuuden estämiseksi", hän sanoi lausunnossaan.

"Operaation tarkoituksena on ehkäistä, havaita ja lopettaa laiton toiminta, joka liittyy huumausainekauppaan, ihmiskauppaan, asekauppaan, laittomaan kalastukseen, asiakirjojen väärentämiseen, ihmisten tunnistamiseen ja rekisteröintiin, avunantajien tunnistamiseen, verkostojen rikollista toimintaa koskevien tietojen keräämiseen, etsintä- ja pelastustoimintaan, merten saastumisen torjuntaan sekä ihmishenkien suojeluun merellä", hän lisäsi.

Vuosina 2007-2023 yli 1100 GNR:n sotilasta osallistui useisiin Frontexin yhteisiin operaatioihin. "Merivalvonnan ja ihmishenkien suojelun alalla GNR on vuodesta 2007 lähtien lähettänyt yli 450 sotilasta erityyppisille aluksille, lähinnä yhteisiin operaatioihin INDALO Espanjassa, THEMIS Italiassa ja POSEIDON Kreikassa", lausunnossa todetaan.