Portugalin hotelliyhdistyksen(AHP) toteuttaman, kesän 2024 näkymiä koskevan tutkimuksen tiedot "heijastavat Portugalin hotellialan myönteisiä näkymiä, sillä sekä kotimaan markkinoilla että tärkeimmillä ulkomaanmarkkinoilla on vahva kysyntä tähän vuodenaikaan nähden".

Kesäkuun varausten osalta 70 prosenttia vastaajista ilmoitti, että varausaste on 50-89 prosenttia, paljasti AHP. Vastaajista 43 prosentilla varausaste on jopa yli 70 prosenttia.

Alueittain tarkasteltuna Madeira erottuu edukseen, jossa lähes kaikkien vastaajien varausaste on yli 70 prosenttia, ja sen jälkeen tulevat Azorit, joilla 86 prosenttia vastaajista kirjasi yli 70 prosentin varaukset.

Heinäkuussa kansallisella tasolla 67 prosenttia vastaajista kirjasi varausasteen 20-69 prosenttia. Azoreilla lähes kaikilla vastaajilla varausaste on yli 70 %, ja Madeiralla 98 %:lla se on yli 50 %.

Sen sijaan Alentejossa vain puolella vastaajista varaukset olivat yli 20 prosenttia, ja tällä alueella keskimääräinen varausaste oli alhaisin.

Elokuussa, jota pidetään vuoden vahvimpana kuukautena, 63 prosentilla vastaajista varaukset olivat 20-69 prosenttia. Azoreilla kaikilla vastaajilla on jo yli 70 prosentin varaukset. Madeiralla ja Algarvessa suurimmalla osalla on yli 50 prosentin varausaste.

Suur-Lissabonissa, pohjoisessa ja keskustassa suurin osa vastaajista ilmoitti 20-69 prosentin varaukset. Alentejossa varausaste on edelleen alhaisin, ja yli puolet vastaajista on kirjannut alle 50 prosentin varaukset.

AHP:n mukaan syyskuussa yli puolet Azorien vastaajista (71 %) ilmoitti yli 70 prosentin varausasteesta. Madeiralla lähes kaikilla on yli 50 prosentin varausaste. Algarvessa puolella vastaajista varaukset olivat yli 50 prosenttia.

Tärkeimmät markkinat

Vastaajilta kysyttiin myös kesäkuukausien tärkeimmistä markkinoista. 73 prosenttia vastaajista ilmoitti päämarkkinoiden kolmen tärkeimmän joukossa olevan kansalliset markkinat, kuten Yhdistynyt kuningaskunta (52 prosenttia otoksesta), ja sen jälkeen Espanjan markkinat (45 prosenttia vastaajista). Seuraavina olivat Yhdysvallat (38 %) ja Saksa (31 %).

Kun vastaajilta kysyttiin kesäkuukausina käytetyistä tärkeimmistä varauskanavista, vastaajat mainitsivat Bookingin tärkeimmäksi kanavaksi, jota seurasi itse verkkosivusto.

Tärkeimpien hotellitoiminnan indikaattoreiden suorituskyvyn osalta kesään 2023 verrattuna 89 prosenttia vastaajista vastasi, että käyttöaste on sama tai parempi, ja optimistisimpia olivat keskusta ja Setúbalin niemimaa.