Aloitteeseen osallistuvat CCMAR:n tutkija Cláudia Sil sekä Algarven yliopiston, PAS-Plataforma Água Sustentávelin ja Quarpesca - Quarteiran laivanvarustajien ja kalastajien yhdistyksen edustajat. Vieraiden puhujien lisäksi järjestäjien mukaan "keskustelu on avoin mielipiteiden, kommenttien ja kysymysten esittämiselle istunnon osallistujilta".

Vaikka Plataforma Mais Algarve myöntää, että "vesi on ratkaisevan tärkeää Algarvessa", se kyseenalaistaa suolanpoistolaitoksen rakentamisen tarkoituksenmukaisuuden.

"Monet ymmärtävät, että nämä miljoonainvestoinnit eivät ole perusteltuja, ja monet ovat myös sitä mieltä, että niistä aiheutuvat ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset ovat haitallisempia kuin laitoksen rakentamisesta oletetut hyödyt".