Faron alueen 16 kuntaa käsittävän AMAL:n lausunnon mukaan hakemukset ovat osa Algarven vesitehokkuussuunnitelman toimenpidettä SM1, joka kuuluu elvytys- ja sopeutumisohjelman (PRR) piiriin.

Tavoitteena on vähentää vesihäviöitä yhdyskuntasektorilla alueella, jolla on viime vuosien vähäisten sateiden vuoksi vesipulaan liittyviä ongelmia.

Albufeiran, Castro Marimin, Faron, Lagoan, Lagosin, Loulén, Monchiquen, São Brás Alportelin ja Silvesin kunnat esittelivät prosessit, jotka saivat "vihreää valoa" sellaisten putkistojen osien uusimiseksi, joissa vesihäviöt ovat suuria.

AMALin mukaan kolme ilmoitusta on jo annettu ja 53 hakemusta on hyväksytty, mikä vastaa 42,1 miljoonaa euroa ja 157 sopimusta ja palvelujen hankintaa toimenpiteen SM1 kautta. Toimenpiteeseen SM1 sisältyy vesihuoltoverkkojen kunnostaminen, mittaus- ja valvonta-alueiden asentaminen ja valvottujen painealueiden luominen.

"Suurimmassa osassa tapauksista työt ovat käynnissä", todetaan tiedotteessa.

AMAL ennustaa, että 125 kilometriä alueen vesihuoltoverkostoa kunnostetaan vuoteen 2026 mennessä, mikä merkitsee kahden kuutiometrin vähennystä veden kysynnässä luonnollisissa järjestelmissä (pohjavesialueilla).