Taiteen pääosasto tukee luomiseen ja julkaisemiseen liittyvien hankkeiden tukikilpailun puitteissa 161:tä kulttuuriministeri Dalila Rodriguesin hyväksymää hanketta yhteensä noin 4 miljoonalla eurolla. Tukea ei kuitenkaan myönnetä 176 hankkeelle, vaikka niiden hakemukset täyttivät vaaditun 75 prosentin pistemäärän.

Kaikista tukea saaneista aloitteista 65 kuuluu Lissabonin pääkaupunkiseudulle, 47 pohjoiseen, 27 keskiseen, 12 Alentejoon, 6 Algarveen, 2 Madeiran itsehallintoalueelle ja 2 Azorien itsehallintoalueelle. Teatteriluokkaan kuuluu 79 tuetuista hankkeista, mikä on lähes puolet hankkeiden kokonaismäärästä. Seuraavaksi eniten on hankkeita, jotka liittyvät taiteenalojen rajat ylittävään toimintaan (55), tanssiin (19), katutaiteeseen (4) ja sirkukseen (4).


Kuten DGArtes mainitsee, luomisen ja julkaisemisen hankkeiden tukikilpailussa 4,015 miljoonalla eurolla tuetut 161 hanketta "toteutetaan koko alueella". Taiteen pääosasto (DGArtes) totesi lausunnossaan, että tuetuille ehdokkaille on ilmoitettu kilpailun lopullisesta päättymisestä. Hakemuksia kilpailuun otettiin vastaan 30. lokakuuta 30-13. joulukuuta 2023.