Kirjeessä FPF varoittaa Pedro Diasia "vaikutuksesta, joka Portugalin ulkomaalaisten laillistamista koskevan kiinnostuksenilmaisun päättymistä koskevalla päätöksellä voi olla ammattilaispelaajien rekisteröintiin ensi kaudeksi".

FPF muistuttaa hallituksen virkamiestä siitä, että rekisteröinti-ikkunat "ovat vain 12 viikkoa pitkiä kesällä ja neljä talvella", ja se kyseenalaistaa mahdollisuuden "käyttää jo säädettyä poikkeusjärjestelmää", kuten 4. heinäkuuta annetun lain nro 23/2007 123 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainitaan.

Saman lähteen mukaan FPF pyrkii keräämään kaikki tiedot muutoksista, joita 3. kesäkuuta annettu uusi lakiasetus tuo mukanaan ulkomaalaisten rekisteröintiin, "jotta se voisi ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian niille seuroille, jotka aikovat ottaa ulkomaalaisia ammattilaisia mukaan".

Portugalin maahanmuuttoa koskevat uudet säännöt tulivat voimaan 3. kesäkuuta asetuksella, jolla muutettiin 4. heinäkuuta annettua lakia nro 23/2007, jolla kumottiin kiinnostuksenilmaisuun perustuvat oleskelulupamenettelyt.

Ulkomaalaislakiin vuonna 2017 tehdyllä muutoksella sallittiin kiinnostuksenilmaisun perusteella oleskelun laillistaminen maan alueella harjoittamalla sivutoimista tai itsenäistä ammatillista toimintaa ilman voimassa olevaa viisumia tätä tarkoitusta varten 88 ja 89 artiklan osien nojalla.

Nyt julkaistussa asetuksessa hallitus katsoo, että "mahdollisuus laillistaa maahanmuuttajien oleskelu ilman konsuliviisumia" oli "harkitsematon" toimenpide, joka vaaransi "Portugalin ja Schengen-alueen eurooppalaisten kumppanien omaksumat periaatteet".

Maahantulon jälkeen olisi mahdollista siirtyä "yleiseen oleskelulupajärjestelmään, johon riittää kiinnostuksenilmaisun rekisteröinti ja pelkkä lupaus työsopimuksesta".

Näin ollen tutkintotodistuksessa määrätään "pelkkään kiinnostuksenilmaisuun perustuvien oleskelulupien peruuttamisesta, mutta turvataan kuitenkin niiden ulkomaan kansalaisten tilanne, jotka ovat jo aloittaneet oleskelulupamenettelyn kyseisten välineiden nojalla".