Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen ratkaisujen verkoston (SDSN) julkaiseman yhdeksännen kestävän kehityksen raportin mukaan Portugalin valtio on hieman alueellisen keskiarvon yläpuolella (77,2), ja yli puolet 17 kestävän kehityksen tavoitteesta on "saavutettu" tai "edistymässä".

Tavoitteiden noudattamista arvioitiin neljällä värillä: vihreällä, keltaisella, oranssilla ja punaisella asteikolla, joka vaihtelee saavutetuista kestävän kehityksen tavoitteista (vihreä) suurten esteiden jatkumiseen (punainen), jotta YK:n tavoitteet voidaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Ainoa tavoite, jonka Portugali on tässä asiakirjassa ilmoittanut saavuttaneensa, oli köyhyyden poistaminen, ja edistystä on tapahtunut myös kolmella muulla alalla, jotka ovat sukupuolten tasa-arvo, puhdas ja helposti saatavilla oleva energia sekä kestävät kaupungit ja yhteisöt, vaikka näiden kolmen ulottuvuuden katsotaan edelleen olevan haasteita.

Maa on edistynyt kohtalaisesti myös seitsemässä kestävän kehityksen tavoitteessa: terveys ja hyvinvointi, puhdas vesi ja saniteettitilat, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, teollisuus/innovaatiot ja infrastruktuuri, eriarvoisuuden vähentäminen, ilmastotoimet ja kumppanuussuhteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Terveyden ja työn osa-alueet on luokiteltu keltaisella värillä, mikä kuvastaa sitä, että asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa on haasteita.

Kehityksestä huolimatta ilmastotoimien ja kumppanuuksien osa-alueet luokitellaan kuitenkin edelleen suuriksi haasteiksi (punainen), ja kestävän kehityksen tavoitteet puhdas vesi ja terveysolot, eriarvoisuuden vähentäminen sekä teollisuus/innovaatiot ja infrastruktuuri näkyvät oranssina eli niissä on edelleen merkittäviä haasteita niiden saavuttamisessa.

Raportti osoittaa myös, että saavutukset ovat pysähtyneet kuuden tavoitteen osalta, joita ovat nälän loppuminen, koulutuksen laatu, vastuullinen tuotanto ja kulutus, vesieliöstö, maaelämä, rauha/oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot. SDG:iden saavuttamisessa ei ollut yleisesti havaittavissa takaiskuja tämän vuosikymmenen loppuun asti.

Jos vain yksi tavoite katsottiin saavutetuksi (vihreä väri), niin toisaalta asiakirjassa mainitaan viisi SDG:tä, jotka Portugalissa ovat punaisella eli alimmalla tasolla. Näitä ovat nälänhädän lopettaminen, vastuullinen tuotanto ja kulutus, ilmastotoimet, vesielämä ja kumppanuuksien luominen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Merkittävien haasteiden pysyvyys -merkintä (oranssi) annettiin kuudelle maan 17 SDG:stä. Puhdasta vettä ja terveysoloja, eriarvoisuuden vähentämistä ja teollisuutta/innovointia ja infrastruktuuria koskevien SDG:iden lisäksi tähän luokkaan kuuluvat myös koulutuksen laatu, elämä maalla ja rauha/oikeudenmukaisuus sekä vahvat instituutiot.

Viisi tavoitetta sai keltaisen luokituksen - haasteiden pysyvyys -, mukaan lukien terveys ja hyvinvointi, sukupuolten tasa-arvo, puhdas ja helposti saatavilla oleva energia, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu sekä kestävät kaupungit ja yhteisöt.

YK:n monenvälisyyden tukemista koskevassa analyysissä Portugali päättää sadan parhaan joukkoon kuuluvan maan listan pistemäärällä 69,6. Listan kärjessä on Barbados (92,0), ja sen takana ovat Yhdysvallat, joka on sijalla 193 (15,8).

SDSN on toiminut vuodesta 2012 lähtien YK:n pääsihteerin alaisuudessa, ja se mobilisoi maailmanlaajuista tieteellistä ja teknologista asiantuntemusta edistääkseen kestävän kehityksen käytännön ratkaisuja, mukaan lukien kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpano.