Portugali on keskimääräistä parempi, sillä nimelliset työvoimakustannukset työtuntia kohti nousivat 6,2 prosenttia, vaikka kasvu hidastui edelliseen neljännekseen verrattuna, jolloin se oli 6,3 prosenttia.

Näissä kustannuksissa on kaksi pääkomponenttia: palkat ja muut maksut. Palkat nousivat vuoden alussa 5,3 prosenttia yhtenäisvaluutta-alueella ja 5,8 prosenttia yhteisön alueella viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä nämä kustannukset olivat nousseet 3,2 prosenttia ja 3,9 prosenttia, mikä tarkoittaa, että ne kiihtyivät tämän vuoden alussa sekä euroalueella että EU:ssa.

Portugalin osalta suuntaus kääntyi päinvastaiseksi. Tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana nimelliset työvoimakustannukset työtuntia kohti nousivat 6,2 prosenttia edellisvuodesta. Vertailun vuoksi todettakoon, että edellisellä vuosineljänneksellä kirjattu muutos oli 6,3 prosenttia, eli maan alueella kustannukset laskivat vuoden alussa. Siitä huolimatta tämä 6,2 prosentin nousu oli Eurostatin tietojen mukaan suurempi kuin sekä yhteisön että yhtenäisvaluutta-alueen keskiarvo.

Eniten työvoimakustannukset kasvoivat edellisvuodesta Romaniassa (16,4 %), Bulgariassa (15,8 %) ja Kroatiassa (15,3 %). Pienin nousu edellisvuoteen verrattuna oli Belgiassa (2,3 %), Tanskassa (2,5 %) ja Ranskassa (2,7 %).