Joulukuun 31. päivänä maan asukasluvuksi arvioitiin 10 639 726 henkeä, mikä on 123 105 henkeä enemmän kuin vuonna 2022.

"Väestönkasvu johtui 155 701 henkilön muuttotaseesta (136 144 henkilöä vuonna 2022), joka tasoitti -32 596 henkilön negatiivisen luonnollisen saldon (-40 640 henkilöä vuonna 2022)", INE:n mukaan.

Vuonna 2023 syntyvyyden kasvun seurauksena keskimääräinen lapsiluku hedelmällisessä iässä olevaa naista kohti nousi 1,44 lapseen, kun se vuonna 2022 oli 1,42.

Väestön ikääntyminen Portugalissa "jatkoi kasvuaan", instituutti totesi.

Vuonna 2023 ikääntymisindeksi, jossa 65-vuotiasta ja sitä vanhempaa väestöä verrataan 0-14-vuotiaaseen väestöön, saavuttaa arvon 188,1 vanhusta 100 nuorta kohti (184,4 vuonna 2022).

"Portugalissa asuvan väestön mediaani-ikä, joka vastaa ikää, joka jakaa väestön kahteen samansuuruiseen ryhmään, nousi 46,9 vuodesta vuonna 2022 47,1 vuoteen vuonna 2023", INE totesi julkaistessaan arvioita maassa asuvasta väestöstä.

Maan asukkaiden kokonaismäärästä viime vuoden lopussa 5 083 568 oli miehiä ja 5 556 158 naisia.

Saman lähteen mukaan 123 105 henkilön lisäys vuoteen 2022 verrattuna merkitsee 1,16 prosentin tehokasta kasvua, kun se vuonna 2022 on 0,91 prosenttia.