Kyse on 4 000 asunnosta, jotka on suunniteltu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien puitteissa ja jotka voivat jäädä rakentamatta, jos toteutettavista vuokrista ei päästä sopimukseen.

Filipa Roseta (PSD) tunnusti Lusalle puhuessaan 5. kiinteistöjen edistämiskonferenssin yhteydessä, jossa hän oli puhujana, olevansa "ahdistunut" tämänhetkisestä "umpikujasta", jossa ovat toisaalta kunnan oppositio, joka haluaa alhaisempia vuokria, ja toisaalta kiinteistökehittäjät, jotka haluavat korkeampia vuokria.

"Periaatteessa se, mitä tarvitsisin tällä hetkellä, on yksinkertainen asia, että rakennuttajat alentaisivat hieman sitä, mitä he tarvitsevat, ja että oppositio nostaisi hieman sitä, mitä tarvitaan", hän tiivisti.

Toisin sanoen "elinkelpoisten tulojen ja kannattavien tulojen välillä on oltava sopusoinnussa".

Jos näin ei tapahdu, on olemassa vaara, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien puitteissa suunnitellut neljä tuhatta asuntoa jäävät "rakentamatta", "koska neuvostolla ei ole rahaa rakentaa yli kolmea tuhatta" uutta julkista asuntoa, joita ehdotettiin rakennettavaksi elvytys- ja sopeutumissuunnitelman (PRR, EU:n varat) rahoittamana.

"Tarvitsemme tätä todella Lissabonissa, muuten katsomme kymmenen vuoden kuluttua, eikä niitä neljää tuhatta taloa ole rakennettu. Jo kolmen tuhannen saavuttaminen on julma ponnistus, jonka teemme, nyt muut jäävät roikkumaan", hän varoitti.

Konferenssin kolmesataa osallistujaa kuullen Filipa Roseta esitti "suuren vetoomuksen" hankkeen toteuttajille, jotta nämä edistyisivät kumppanuuksien avulla.