Euroopan komissio suosittelee, että Portugali esittää keskipitkän aikavälin julkisen talouden rakennesuunnitelman "hyvissä ajoin" ja rajoittaa nettomenojen kasvun vuonna 2025 vauhtiin, joka on sopusoinnussa julkisen velan saattamisen laskusuuntaan keskipitkällä aikavälillä.

Varoitukset ovat osa yhteisön toimeenpanevan elimen julkaisemia maakohtaisia suosituksia, jotka liittyvät jäsenvaltioiden makrotalouden epätasapainon arviointiin. Bryssel suosittelee, että Portugali esittää vuosien 2024 ja 2025 osalta "keskipitkän aikavälin julkisen talouden rakennesuunnitelman hyvissä ajoin".

Euroopan komission mielestä on olennaisen tärkeää, että uudistetun vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten mukaisesti maa rajoittaa "nettomenojen kasvun vuonna 2025 tasolle, joka on sopusoinnussa julkisen velan saattamisen kanssa uskottavasti laskevalle uralle keskipitkällä aikavälillä ja perustamissopimuksessa asetetun 3 prosentin viitearvon noudattamisen kanssa BKT:n alijäämän osalta".

Kyse on uusista EU:n säännöistä, joiden mukaan kunkin jäsenvaltion on esitettävä keskipitkän aikavälin rakenteellinen talousarviosuunnitelma, joka on neljän tai viiden vuoden mittainen ja joka sisältää sen talousarviota, uudistuksia ja investointeja koskevat sitoumukset.

Suunnitelman olisi sisällettävä muiden indikaattoreiden ohella ennuste maan nettoperusmenoista, joilla on tärkeä painoarvo Brysselin arvioinnissa, koska sen avulla voidaan arvioida, onko maa saavuttanut julkisen velan vähentämistä ja julkisen talouden kestävyyttä koskevan tavoitteen.

Euroopan komissio kehottaa Portugalia myös vähentämään energia-alan hätätukitoimenpiteitä ennen talvea 2024/2025 sekä parantamaan verojärjestelmän tehokkuutta erityisesti tehostamalla sen hallintoa ja vähentämällä siihen liittyvää hallinnollista taakkaa.

Toinen Portugalille annettu suositus on toteuttaa toimenpiteitä, joilla taataan eläkejärjestelmän keskipitkän aikavälin julkisen talouden kestävyys, sekä vahvistaa eurooppalaisten rahastojen hallinnollisia hallintovalmiuksia, nopeuttaa investointeja ja pitää yllä uudistusten toteuttamisvauhtia.

Tässä mielessä maan on reagoitava "viivästyksiin", jotta elvytys- ja sopeutumissuunnitelma (PRR), mukaan lukien REPower EU, voidaan panna tehokkaasti ja jatkuvasti täytäntöön ja varmistaa uudistukset ja investoinnit elokuuhun 2026 asti.