"Tulokset osoittavat, että kun otetaan huomioon perheen koostumus, kotitaloudet, joilla on huollettavia lapsia, käyttävät vuosittain keskimäärin 9731 euroa enemmän rahaa kuin kotitaloudet, joilla ei ole huollettavia lapsia, mikä tarkoittaa 811 euroa suurempia keskimääräisiä kuukausittaisia menoja", tilastokeskus toteaa.

INE:n mukaan tämän eron suurimmat aiheuttajat olivat liikenne- ja asumiskustannukset, joiden ero näiden kahden kotitaloustyypin välillä oli molemmissa tapauksissa yli 100 euroa kuukaudessa. "Myös ravintola- ja majoitusmenot, ruokamenot ja koulutusmenot olivat korkeammat: Keskimäärin 97 euroa enemmän, 90 euroa enemmän ja 66 euroa enemmän kuukaudessa".

Portugalilaiset perheet käyttävät keskimäärin 23 900 euroa vuodessa menoihinsa, ja tämä summa vaihtelee kotitalouden koostumuksen mukaan. Eniten rahaa käyttävät perheet, joissa on kaksi tai useampia huollettavia lapsia, joiden keskimääräiset vuotuiset menot ovat yli 32 800 euroa. Yhden hengen kotitaloudet puolestaan käyttävät luonnollisesti vähiten.

Silti INE:n tutkimuksen mukaan "keskimääräiset vuosimenot olivat korkeammat, jos kotitaloudessa oli alle 65-vuotias aikuinen (17 105 euroa) kuin kotitalouksissa, joissa oli iäkäs aikuinen (14 783 euroa)".

Alueelliset erot

Alueellisesti keskimääräiset vuotuiset menot olivat korkeimmat Lissabonin pääkaupunkiseudulla, jossa ne olivat 26 891 euroa, ja seuraavaksi korkeimmat olivat Algarven alueella (24 432 euroa/vuosi). Molemmat olivat kansallisen keskiarvon yläpuolella. Pohjoisen alueen keskimääräiset menot olivat alle kansallisen keskiarvon, mutta yli 23 tuhatta euroa (23 245 euroa).

Alhaisimmat keskimääräiset alueelliset menot havaittiin Azorien autonomisella alueella (19 431 euroa), joka oli myös alueellinen menoprofiili, joka oli kauimpana kansallisesta keskiarvosta. Seuraavina tulevat Alentejo (21 359 euroa), keskusta (22 222 euroa) ja Madeiran autonominen alue (22 605 euroa).