Kyseessä on Leirian alueella sijaitsevan Penichen kunnanvaltuuston hyväksymä hanke, joka koskee aurinkovoimalan rakentamista 13 hehtaarin alueelle Atouguia da Baleian seurakunnassa.

Valtuustojen mukaan Atouguia da Baleian seurakunnassa sijaitsevat 13 hehtaaria maata, joille on tarkoitus asentaa lähes 18 tuhatta aurinkosähkömoduulia, ovat "sisään- ja ulospääsyportti" Penichen kaupunkiin ja rannoille saapuville vierailijoille, jotka joutuvat kohtaamaan "mustan kimaltelevan lohkon joka kerta, kun he kulkevat Porto de Lobosin ja Supertubosin liikenneympyrän tai Nossa Senhora da Boa Viagemin ja Balealin liikenneympyrän välillä".

Valtuustot väittävät myös, että "lisävaikutus kohdistuu kaikkiin, jotka kulkevat Porto de Lobosin ja Peniche-Balealin välisen, PDM:ssä (kunnan yleissuunnitelma) rakennettavaksi suunnitellun tien kautta, tai että tämän tien rakentaminen on jopa mahdoton toteuttaa".

"On järkevää, että tämä hanke suunnitellaan toiseen paikkaan ja että rakentaminen kielletään kyseisellä alueella, joka on kansallinen ekologinen suojelualue ja jolla on erityinen maisema ja luonnon herkkyys, koska se vastaa Penichen kannasta", sanotaan seurakuntaneuvostojen muistiossa, jossa ne vaativat "selkeää vastustusta" hankkeelle, jota he pitävät "todellisena mustana arpina, joka tahraa kunnan luonnon kauneuden".

Aurinkosähkölaitos edustaa 5,6 miljoonan euron investointia, jota Hyperion Renewables edistää kahdeksan pienen tuotantoyksikön asentamiseksi, joiden teho on 8000 kilowattia aurinkoenergian avulla, hankekuvauksen mukaan.

Lähes 18 tuhatta aurinkosähkömoduulia tuottaa vuodessa 16 gigawattituntia, mikä vastaa lähes kahdeksan tuhannen kodin kulutusta, ja välttää yli yhdeksän tuhannen tonnin hiilidioksidipäästöt ilmakehään verrattuna samaan määrään maakaasulla tai hiilellä tuotettua sähköä.

Hanke sijaitsee kansallisella ekologisella suojelualueella, mutta sen toteuttamisen katsotaan olevan sopusoinnussa ekologisen ja ympäristönsuojelun sekä luonnonriskien ehkäisemisen ja vähentämisen tavoitteiden kanssa.

Hankkeen toteuttajien mukaan hankkeen kielteiset vaikutukset ovat tilapäisiä ja merkitykseltään vähäisiä geologian, maaperän, ilmaston, ilmanlaadun, hydrogeologisen järjestelmän ja vesivarojen, ekosysteemien ja jätteiden kannalta.