Vuonna 2021 Euroopan unionin (EU) maat käyttivät eläkemaksuihin 1 882 miljardia euroa, mikä vastaa 12,9 prosenttia BKT:sta. Eurostatin julkaisemien tietojen mukaan, vaikka näihin vanhuusetuuksiin käytetyt menot kasvoivat 2,8 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna, niiden painoarvo BKT:ssä oli 0,7 prosenttiyksikköä (p.p.) pienempi kuin vuonna 2020, jolloin se oli 13,6 prosenttia.

Portugali on yksi niistä EU-maista, joissa vanhuus- ja perhe-eläkkeet painavat BKT:tä eniten: se on 27 maasta viidennellä sijalla.

Euroopan tilastokeskuksen mukaan Portugalissa vanhuus- ja perhe-eläkkeiden osuus BKT:sta oli 14,2 prosenttia vuonna 2021. Vain Kreikka (16,4 %), Italia (16,3 %), Itävalta (15 %) ja Ranska (14,9 %) ovat Portugalin edellä.

Taulukon häntäpäässä on Irlanti, jonka eläkkeiden painoarvo on 4,5 prosenttia BKT:stä. Seuraavina listalla ovat Malta (6,4 %), Unkari (7 %) ja Liettua (7,1 %), jotka ovat ne neljä maata, joissa eläkkeiden maksamiseen on panostettu vähiten.