"Tässä sopimuksessa tunnustetaan Barroson litiumvarojen suuri potentiaali. Tänään julkistetun kumppanuuden ansiosta Savannah voi jatkaa tiiminsä kasvattamista Portugalissa ja kehittää edelleen eri työkohteitaan", sanoi Barroson litiumhankkeen omistavan yhtiön toimitusjohtaja Emanuel Proença lausunnossaan.

Kumppanuus AMG:n kanssa, joka on kansainvälinen kriittisiä materiaaleja valmistava yritys ja yksi Euroopan johtavista toimijoista litiumalalla, "merkitsee myös suurempaa todennäköisyyttä vahvistaa investointeja kansalliseen litiumalaan tutkimusten avulla, jotka koskevat AMG:n mahdollisesti rakentamaa maasälpäpilottiyksikköä ja toista litiumjalostamoa".

Lausunnon mukaan AMG sitoutuu sopimuksen myötä noin 19 miljoonan euron investointiin Savannin pääkaupunkiin.

Lausunnon mukaan tämä kumppanuus asettaa Barroson litiumhankkeen "erittäin vakaaseen asemaan" "pääomankorotuksen" ja "hankkeen vahvistamiseen tarvittavan rahoituksen" ansiosta, sillä Savannah "takaa täyden rahoituksen meneillään olevien ja suunniteltujen työnkulkujen loppuunsaattamiseksi, mukaan lukien tiimin laajentaminen ja asiaankuuluvat maanhankinnat".