Ehdotuksella muutetaan sopimusta, jonka kunta allekirjoitti vuonna 1997 ESLI - Parques de Estajamento, S.A. -yhtiön hyväksi ja jolla perustettiin oikeus maanalaiseen maanpintaan. Sopimus koski Jardim de São Pedro de Alcântaran alla sijaitsevan julkisen maanalaisen pysäköintialueen rakentamista ja tutkimista, mutta sitä ei toteutettu geologisten esteiden vuoksi.

Lähes kolme vuosikymmentä myöhemmin valtuusto ja ESLI-yhtiö pääsivät sopimukseen parkkipaikan sijainnin muuttamisesta, ja sopimus toteutettiin Alvaladen torin viereisellä kunnallisella tontilla, jonka pinta-ala on 2325,39 neliömetriä.

Sijainnin muuttamisen lisäksi ehdotuksessa määritellään, että "pintaoikeuden voimassaoloaika muutetaan 35 vuodesta 41 vuoteen pysäköintihallin toiminnan aloittamisesta, vaikka se olisi osittainenkin, alkaen".

Esitellessään ehdotusta kamarin varapuheenjohtaja Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), joka on vastuussa liikkuvuudesta, muistutti, että tällä sopimuksella on "pitkä historia" ja että sen siirtämisellä Alvaladeen pyritään vastaamaan tämän seurakunnan väestön tarpeisiin ja parantamaan sen sijoittajan saatavuutta, jolla on toimilupaoikeus pysäköintialueeseen.

Anacoreta Correia sanoi, että Alvaladen uusi pysäköintialue valmistuu "ensi vuoden alussa", ja totesi, että tämä ratkaisu vapauttaa julkista tilaa ja antaa sen muuhun käyttöön.

"Emme kannata ajatusta, jonka mukaan pysäköintitalojen rakentaminen on kestävän kehityksen vastainen ohjelma", totesi kamarin varapuheenjohtaja ja vahvisti, että tämä ajatus "on virhe", ja korosti, että kyse ei ole autojen käytön edistämisestä, vaan pikemminkin siitä, että julkisen tilan käyttöön on saatava uusia keinoja.