Kotitalouksien menotutkimuksen 2022/2023 tulokset osoittavat, että asumiseen liittyvät keskimääräiset vuotuiset menot olivat 9 390 euroa, kun taas elintarvikkeet olivat 3 091 euroa ja liikenne noin 2 888 euroa.

INE:n tutkimuksesta kävi myös ilmi, että ravintola- ja majoitusmenojen osuus kotitalouksien keskimääräisistä vuotuisista menoista oli 8,6 prosenttia.

Tutkimus osoittaa myös, että "pienempi osa perheiden menoista" kohdistui kulttuuriin, virkistykseen, urheiluun ja vapaa-aikaan sekä koulutuspalveluihin pääasiassa maaseutualueilla.

Tutkimuksessa todettiin myös, että keskimääräiset vuotuiset menot olivat korkeammat Lissabonin pääkaupunkiseudulla (26 891 euroa) ja että Algarve ylitti kansallisen keskiarvon.