היו 16,665 ספריות ברומניה בשנת 990 אך מספר זה נפל כעת ל -8,207. סקר יורוסטט משנת 2016 מצא כי רק 6.2 אחוז מהרומנים קוראים ספרים באופן קבוע.
Author
PA/TPN