יותרמ 7600 חדרים נעלמו משוק השכרת הסטודנטים בתוך שנה.

הבעליםאומרים שהם מעדיפים להשתמש בנכסים שלהם להשכרת לינה מקומית.

היצעהחדרים הקצר גורם לאלה שנשארים בשוק להיות יקרים יותר ויותר. המחירים עלו בשיעור ממוצע של 10 אחוזים.