במאמר שפורסם ב'Boletim Económico' שלה, כמה כלכלנים במוסד מסבירים כי ברבעון הראשון של 2022 חלה עלייה בריבית על הלוואות לדיור של 63 נקודות בסיס, המייצג את העלייה הגדולה ביותר של חצי שנה שנרשמה אי פעם.

הם מוסיפים כי לעלייה זו תהיה השפעה הן על מחירי הבתים והן על השקעה בנדל"ן. על פי הקרנה ליניארית שהוכנה על ידי טכנאי הבנק המרכזי של אירופה, עלייה של נקודת אחוז אחת בשיעורי המשכנתא גורמת לירידה של 5% במחירי הבתים לאחר שנתיים, כמו גם לירידה של 8% בהשקעות הנדל"ן.


אבל אם תחזית לא ליניארית נחשב, כדי להסביר רגישות מחיר גבוהה יותר בשל הסביבה הריבית הנמוכה, ההשפעה של עלייה זו נקודה אחת אחוז מכפיל. בהתבסס על מחירי הבתים הזה יכול לרדת ב 9% על פני תקופה של שנתיים, בעוד ההשקעה תיפול ב 15%.