כחלק מהחבילה החודשית של הליכי הפרה למדינות החברות בגין אי עמידה בחקיקה הקהילתית, הנציבות דחקה שוב ברשויות הפורטוגזיות לנקוט בצעדים הדרושים במטרה לבצע טרנספוזיציה נכונה ומלאה של שתי הנחיות הקשורות לרעש, ונזכר כי "העסקה הירוקה האירופית מציבה מטרה של אפס זיהום, כולל המאבק בזיהום רעש, המועיל לבריאות הציבור, לסביבה ולנייטרליות האקלים".

מנהל הקהילה מסביר כי "המקרה הראשון נוגע לשינוי בנספח על יחסי אפקט מינון, המתארים את השפעת החשיפה לרמות רעש מסוימות על בריאות האדם", והשני מתייחס ל"שינוי בנספח על הערכת רעש משותפת שיטות המשמשות להפקת מידע על רמות הרעש הסביבתי שאליו נחשפים אזרחים".

הנציבות האירופית מדגישה כי "המידע נועד לשמש בפיתוח מפות רעש ובאימוץ תוכניות פעולה המבוססות על תוצאות מיפוי הרעש".

וציין כי "המועד האחרון להעברתן של שתי הוראות הוועדה היה דצמבר 2022" וכי היא שלחה פורטוגל מכתבים של הודעה רשמית - הצעד הראשון של הליך הפרה - בינואר 2022, הוועדה מציינת כי, "עד כה, פורטוגל לא עברה הכללים החדשים".


" לכן, הוועדה החליטה להנפיק, עבור כל אחד משני המקרים, דעות מנומקות לפורטוגל, אשר כעת יש חודשיים להגיב ולאמץ את הצעדים הדרושים. אחרת, הוועדה רשאית להחליט להביא הליכים בפני בית המשפט לצדק של האיחוד האירופי ", מסכם מנהל הקהילה.