בעלון הכלכלי באוקטובר, בנק פורטוגל (BDP) צופה כי מדד המחירים לצרכן המתואם יגיע השנה ל -7.8%, עדכון כלפי מעלה לעומת התחזית של 5.9% ביוני, אך עדיין מתחת לגוש האירו.


הרגולטור מסביר כי הלחצים האינפלציוניים נותרים גבוהים במחצית השנייה של השנה, למרות כמה סימני הקלה, אשר, לדעתם, יובילו את השיעור להישאר מעל 9% בתקופה זו, ויגיע לשיא ברבעון השלישי (9.5%) ויורד מעט לקראת סוף השנה.