המסמך קובע גם השעיית התרומות החודשיות מחברות, בסביבות 1%, לקרן פיצוי העבודה (FCT), שנוצרה בזמן ה'טרויקה 'לתשלום חלק מתשלומי היתירות.

בהצעה, הממשלה כוללת את "הגדלת הפיצוי בגין סיום חוזה עבודה ל -14 יום במצבים של פיטורים קיבוציים או סיום העבודה והשעיית התרומות החודשיות לקרן פיצוי העבודה משנת 2023".

נכון לעכשיו, עובד המפוטר במסגרת הליך פיטורים קולקטיבי זכאי לפיצוי המתאים ל -12 ימי תשלום בסיס ותשלומי ותק עבור כל שנת ותק מלאה.

הירידה בסכום הפיצוי ל -12 יום נכנסה לתוקף באוקטובר 2013, בזמן ה'טרויקה '.


לפני תוכנית ההתאמה הפיננסית בפורטוגל, הפיצוי לפיטורים היה שווה כחודש לכל שנת ותק.