על פי לוח השנה שפורסם על ידי הביטוח הלאומי, פנסיה משולמת היום על ידי העברה בנקאית הזמנות דואר מונפקות גם עבור אלה שאינם מכוסים על ידי שיטת התשלום הראשונה.

זה חל על גמלאים ביטוח לאומי. אלה מ- Caixa Geral de Aposentações (CGA) יקבלו את התוסף לחצי חודש ב -19 באוקטובר, כפי שהוכרז על ידי ראש הממשלה, אנטוניו קוסטה, באמצע ספטמבר.


גמלאים מקבלים אפוא תוספת נוספת המקבילה לחצי קצבת חודש ששולם בסכום חד פעמי בחודש אוקטובר. המדד הוא חלק מחבילת התמיכה במשפחות שמועצת השרים אישרה למתן את השפעת הגידול ביוקר המחיה על הכנסותיהן וערכן מסתכם ב -2.4 מיליארד אירו.