לדברי רומניה Insider: "לפני שישתפר, העיבוד יחמיר תחילה. במהלך העבודות הקיבולת תופחת ב -25% - אך עם השלמתה, כושר העיבוד יגדל ב -40%".