התופעה עדיין נחקרת על ידי ביולוגים שעד כה לא מצאו הסבר לעלייה.

על פי SIC, קבוצת העבודה האטלנטית אורקה חשפה כי 51 אינטראקציות נרשמו בשנת 2020, מספר שיותר משילש בשנת 2021, ל 185.


התנהגותם של בעלי החיים נחקרת על ידי החוקרים. הם מייעצים לצוות immobilise הספינה שלהם ולהשאיר את ההגה רופף או לעסוק בהילוך האחורי כאשר הם מרגישים אורקות מתקרב.