"עבור לקוחות שנשארים בשוק המוסדר (המהווים 6.5% מכלל הצריכה ו -925,000 לקוחות), או שנמצאים בשוק החופשי בחרו בתעריף דומה, הווריאציה השנתית הממוצעת של תעריפי מכירות חולפים ללקוחות קצה במתח נמוך רגיל (BTN) היא 2.8% ".

ERSE נמסר כי "הווריאציה השנתית שהוצגה קשורה למחיר הממוצע לשנת 2022, הכולל את עדכוני תעריפי האנרגיה באפריל ואוקטובר 2022, כמו גם קביעת התעריפים החריגה ביולי 2022".


לפיכך, "כתוצאה משינויים אלה, מנקודת מבט חודשית, בינואר 2023, לקוחות בשוק המוסדר ירשמו עלייה ממוצעת של 1.1% ביחס למחירים הקיימים בדצמבר 2022".