הרב-לאומי הגרמני הסביר כי התוכנית משפיעה על כשלוש מאות עובדים וצפויה להיות מיושמת בקיץ 2023.


"העובדים שנפגעו [באזור] פורטו כבר הודיעו על הצעדים המתוכננים. אדידס מתחרטת על ההשפעה שיכולה להיות להחלטה על העובדים ומנסה למצוא פתרונות הוגנים לכל העובדים שנפגעו בשיחות אישיות. עדיפות תינתן להעברה לתפקיד אחר בפורטו", אומר גורם רשמי.