שאל בוועדת הבריאות הפרלמנטרית על עמדתו לגבי PPP בבתי חולים, אמר מנואל פיזארו: "כל החלטה שהממשלה תיקח היום על השקת PPP לניהול קליני של בית חולים ייקח ארבע עד חמש שנים להתממש".


"דבר אחר הוא השימוש ב- PPPs לבנייה ותחזוקה של תשתיות בית חולים ושם, אני מאשר כי אנו שומרים על כוונה זו לא רק ביחס למזרח ליסבון, אלא בפרויקט החדש לבית החולים המרכזי של אלגרבה, ביחס אליו אני מקווה שבמהלך 2023 יהיו לנו מפרטים המאפשרים השקת תהליך מכרז זה ", אמר.