החברה, שבסיסה במדריד ונסחרת בבורסה בליסבון, אומרת כי תוצאות "מוצקות" ו"חזקות "בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה הושפעו" בעיקר "מעליית מחירי המכירה וייצור האנרגיה.

הכנסות EDP Renováveis (EDPR) בתקופה זו עמדו על 1,743 מיליון יורו ועלו 46% בהשוואה לתשעת החודשים הראשונים בעבר, כאשר החברה הסבירה כי מחיר המכירה הממוצע עלה ב -29%, "במיוחד באירופה".

ל

- EDPR היו גם "הכנסות תפעוליות אחרות" של 331 מיליון יורו, 129 מיליון יורו יותר מאשר בתקופה המקבילה של 2021, עקב עסקת נכסים בפולין, ספרד ואיטליה.

הרווחים לפני מיסים, ריבית, פחת והפחתות (EBITDA) היו 1,462 מיליון יורו בין ינואר לספטמבר, 62% יותר מאשר בתשעת החודשים הראשונים של 2021.

בתקופה זו ביצעה החברה השקעה ברוטו של 4,401 מיליון יורו, 118% יותר מאשר ב-


EDP Renováveis היא חברת בת ו -74.98% בבעלות קבוצת EDP (אנרג'יאס דה פורטוגל), הפועלת בתחום האנרגיות המתחדשות.


בשנת 2021 דיווחה החברה על רווחים של 655 מיליון יורו, עלייה של 18% בהשוואה לשנת 2020.