"יש להבטיח טיפול בזמן והולם בסבל הנובע ממחלה קשה ו/או מסכנת חיים במדינה שרוצה להעמיד את המוות לפי דרישה כאפשרות", נכתב בהצהרה APCP.


ללא ערובה זו, העמותה סבורה כי בחירת המטופלים מוגבלת, אשר עשויה להיות מובילה ל"נקיטת אפשרות מגבילה, בלתי הפיכה ובלתי הולמת שיכולה להיות שונה, כל עוד מובטח טיפול הולם למי שרוצה להמשיך לחיות עם איכות ותמיכה של אנשי מקצוע מוסמכים".