"לאור ההקשר החברתי-כלכלי הנוכחי, לידל פורטוגל מחזקת כעת את מדיניות ההשקעה שלה בעובדים, ומודיעה על העלאת שכר לכל מפעילי החנויות והמחסנים: בדרך זו שכר הכניסה בחברה עולה בכמעט 10%, ל -820 אירו אירו, נכון לינואר 2023, עלייה מעל 7.8 האחוזים שהוגדרו על ידי הממשלה לשכר המינימום הלאומי בשנת 2023, שייקבע במחיר של 760 אירו ", אמר דובר לידל.

בנוסף, "גם העובדים ברמות האחרות של המבצע יוגדלו".

כמו כן, "עמדות שאין להן עדכון שכר יקבלו לפחות 3% משכרם השנתי ברוטו, בצורה של פרמיה, במרץ 2023", הדגיש.

"עלייה זו מייצגת השקעה של 8.4 מיליון יורו, מתוכם יותר מ -93% מיועדים לעובדי חנויות ומחסנים", אמר וציין כי "בדרך זו לידל מבטיחה שכל עובדיה יראו את תנאי השכר שלהם".

לטענת החברה, לערכים אלה מתווספים גם "ביטוח בריאות התייחסות, עם שווי שוק של 440 יורו, המורחב למשק הבית בתנאים מועילים מאוד, ללא קשר לעומס העבודה שלהם" ו"תשלום סבסוד ארוחה של 7.63 יורו ליום, אשר מייצג 150 יורו לחודש נוספים לעובד".


בפורטוגל במשך 27 שנים, לידל מונה כ -9,000 עובדים, המפוזרים על פני 270 חנויות.