כעת דיזל יעלה 1.933 אירו לליטר ו -1.820 אירו לליטר בנזין (95), תוך התחשבות בערכים הממוצעים במשאבות ביום שני הקרוב, ששוחרר על ידי המנהל הכללי לאנרגיה וגיאולוגיה (DGEG), וזה כבר לוקח בחשבון בחשבון את ההנחות שהוחלו.


המחירים עדיין יכולים להיות מותאמים, לא רק כדי לקחת בחשבון את מחיר הסגירה של ברנט ואת ההתנהגות של שוק המט"ח, אלא גם בגלל המחירים הסופיים נובעים מהממוצע של הערכים הנהוגים על ידי כל תחנות דלק.