אנקום קיימה את הייעוץ הציבורי השני בנושא הכיסוי של מה שמכונה "האזורים הלבנים" (שבהם אין רשת), ועד כה היא זיהתה יקום כולל של 450 אלף בניינים ללא פס רחב, בסך הכל 470 אלף, לעומת 286 אלף שזוהו בהתייעצות הקודמת.

הממשלה הודיעה השבוע על התייעצות ציבורית בנושא ועל חלקי המכרז להתקנתו ותפעולו. "לבקשת הממשלה ובמסגרת ייחוס הסיוע שלה, אנקום מקדמת התייעצות ציבורית בנושא יישום רשתות תקשורת אלקטרוניות ציבוריות בעלות קיבולת גבוהה מאוד ב'אזורים לבנים ', תוך שימוש במימון ציבורי, כלומר מהאיחוד האירופי", אומר אנקום.


הרגולטור בראשות ז'ואאו קדטה דה מטוס מדגיש כי "זהו הייעוץ הציבורי השני שהושק לזיהוי אזורים לבנים", הראשון שהושק "בינואר וכבר יש לו זיהוי מדויק יותר של אזורים לבנים, מאז חדש איסוף מידע וייעוד אזורים גיאוגרפיים נתמך על ידי מידע הכיסוי עם פירוט ברמת הכתובת" (כאשר כל כתובת תואמת לבניין יחיד).