<טווח ניגודיות נתונים = "אוטומטי" XML: lang = "en-GB" lang = "en-GB" מחלקה = "טקסט SCXW186049918 BCX0">על פי הממשלה, השינויים במשטר המשפטי לכניסה, שהייה, עזיבתם והוצאתם של אזרחים זרים מהשטח הלאומי קובעים "נהלים המאפשרים משיכת הגירה מוסדרת ומשולבת, להתפתחות המדינה, שינוי האופן בו מתייחס המינהל הציבורי עולים ותנאי ערבות לשילוב העולים".


<טווח נתונים-ניגודיות = "אוטומטי" xml: lang="en-GB" lang = "en-GB" כיתה = "Textrun SCXW186049918 BCX0">בין הצעדים החדשים הוא יצירת אשרה של משך מוגבל המאפשר הכניסה החוקית של מהגרים בפורטוגל במטרה של חיפוש עבודה.


<טווח נתונים בניגוד =" אוטומטי" xml: Lang="en-GB" Lang = "en-GB" כיתה = "טקסט SCXW186049918 BCX0" > ויזה זו כדי לחפש עבודה בפורטוגל תקפה למשך 120 ימים וניתן להאריך אותה למשך 60 ימים נוספים, המוענקת ב פוסטים קונסולריים פורטוגזיים, המתקשרים מייד ל שירות הזרים והגבולות (SEF) והמכון לתעסוקה והכשרה מקצועית (IEFP).


> טווח ניגודיות נתונים = "אוטומטי" xml: לאנג = "en-GB" לאנג = "en-GB" כיתה = "טקסט SCXW186049918 BCX0" > אזרחי קהילת המדינות דוברות פורטוגזית (CPLP) יהיו גם כן משטר סיוע ויזה בפורטוגל, במסגרת ההסכם על ניידות בין המדינות החברות ב- CPLP.


<נתונים ניגודיות = "אוטומטי" xml: lang = "en-GB" Lang = "en-GB" מחלקה = "טקסט SCXW186049918 BCX0">המשטר החדש שם קץ למשטר המכסה להגירה, מקל על קבלת אשרת מגורים לזרים סטודנטים הלומדים להשכלה גבוהה בפורטוגל ומאפשר נוודים דיגיטליים להעניק אשרת שהייה או שהייה זמנית.


<טווח נתונים בניגוד =" אוטומטי" XML: לאנג = "אן-ג'יגה-בתים" lang = "אן-ג'יגה-בתים" כיתה = "טקסטרון SCXW186049918 BCX0">


<טווח ניגודיות נתונים = "אוטומטי" XML: LANG = "en-GB" lang = "en-GB" מחלקה = "טקסט SCXW186049918 BCX0" >