תוצאות הניתוח מראות כי "33% מהפורטוגלים מודים כי לנוכח אירוע בלתי צפוי (למשל תיקון מכוניתם) הם יכולים לשלם מחסכונותיהם סכום השווה לשכר של פחות מחודש, מבלי להיכנס לחובות ", על פי הצהרה כי חדשות מינטו הייתה גישה. אחוז זה הוא מעל הממוצע האירופי, העומד על 26%.

מחקר האינטרום מגלה כי 84% מהפורטוגלים מצליחים לחסוך מדי חודש, אך 63% אינם מרוצים ממה שהם יכולים לחסוך.

"בקבוצה של חמש מדינות אשר הצרכנים אינם מרוצים ביותר עם הערך של חיסכון, הם יוון (73%), רומניה (71%), פולין (65%), סלובקיה (64%), ופורטוגל.


המחקר מגלה גם כי "האירועים הלא טיפוסיים העומדים בפני העולם (פוסט-מגיפה, מלחמה, אינפלציה גבוהה יותר ויותר), הובילו את הפורטוגלים להתמקד בחשיבות הבטחת ביטחונם הכלכלי". באופן זה, 53% מהפורטוגלים חוסכים כדי להגן על רווחתם הפיננסית ו -56% הציבו יעדים לניהול טוב יותר של הוצאותיהם וחסכונותיהם.