מיסים ועמלות הניבו 3.8 מיליארד יורו בקופת העירייה בשנה שעברה. תעש הוא המס הרלוונטי ביותר, אך הכנסות ה- IMT (מס רכישת רכוש) זינקו ב -38% בשנת 2021, ושיקפו את חידוש עסקאות הנדל"ן לאחר שנה לא טיפוסית בגלל מגיפת קוביד -19. השנתון הפיננסי של עיריות פורטוגזיות מגלה כי ה- IMT שגובה ליסבון מייצג 19.6% מסך ההכנסות ממס זה ברמה הלאומית.

על פי ECO, סך המסים והעמלות שנגבו העיריות גדל ב -10.44% בהשוואה לשנת 2020. להכנסות ממסים יש חשיבות רבה בסך ההכנסות המוניציפליות שכן הוא תורם בממוצע ל -38.4% ממנו, אם כי משקל זה משתנה בהתאם לגודל העירייה. "בשנת 2021, בעיריות בגודל קטן זה עמד על 16.3% מסך ההכנסות, בעיריות בינוניות הוא עלה ל -36.2% ובגדול ל -54.5%", מפרט ספר השנה.

מיסים ישירים תרמו ל -89.7% מהכנסות המס (3.41 מיליארד יורו), מיסים עקיפים שקלו רק 1% (36.2 מיליון יורו) ועמלות, קנסות ועונשים אחרים 9.4% (356 מיליון).

בין מיסים ישירים, גולת הכותרת עוברת למס רכוש עירוני (IMI), שהניב הכנסות של 1.48 מיליארד יורו, המשמעותי ביותר במונחים פיסקליים, אך עדיין מייצג הפחתה של 1.1% לעומת השנה הקודמת, תוך התחשבות בכך 85 העיריות בחרו להוריד את שיעור המס הזה המוטל על שווי הנכס החייב במס (VPT) של נכסים כפריים ועירוניים הממוקמים בשטח. עם זאת, היו 13 עיריות שלמרות שהפחיתו את שיעור תעש, הייתה עלייה בכמות שנאספה. המקרים המשמעותיים ביותר היו אלה של גרנדולה (+5.4% בהכנסות), אלקנה (+2.6%) ופנלה (2.5%).