החברה שבסיסה בסין אמרה גם כי יש להם תוכניות למרכז נתונים שלישי באירופה שישלים את השניים המתוכננים לאירלנד.


בשנה שעברה פרסמה החברה אסטרטגיית נתונים חדשה שפירטטה התחייבויות להפחתת גישת העובדים לנתוני משתמשים אירופיים, תוך צמצום זרימת נתוני האירופאים מחוץ לאירופה ואחסון נתונים אירופיים באופן מקומי.


החברה הוכנסה למושב החם בנוגע לטיפול בנתוני משתמשים עקב הקשר שלה לסין, כאשר פוליטיקאים אמריקאים אמורים להצביע האם לאסור את האפליקציה באמריקה או לא.


האפליקציה כבר נאסרה בטלפונים של פוליטיקאים אמריקאים.


ביוני אשתקד הודיעה החברה על תוכניות להקמת 1,000 מקומות עבודה חדשים באירלנד, בנוסף לכוח העבודה החזק שלה בשנת 2000 במדינה.