הקורבן חולץ בתחילה על ידי קרוב משפחה והיו לו כמה שריטות על הגוף.

בעקבות ההתראה שניתנה בשעה 8.25 על ידי מרכז תיאום החיפוש וההצלה הימי בליסבון (MRCC ליסבון), הופעלו אלמנטים של הפיקוד המקומי של המשטרה הימית של אולהאו ותחנת המציל של אולהו.

הוא נעזר ב - INEM ביבשה והועבר ליחידת בית חולים.