על פי נתונים שפורסמו על ידי משרד הסטטיסטיקה הרשמי של האיחוד האירופי על האוכלוסייה האירופית, הגיל הממוצע של התושבים באיחוד האירופי הגיע ל 44.4 שנים ב -1 בינואר 2022 (לעומת 44.1 בשנת 2021), לאחר שגדל ב 2.5 שנים לעומת 2012, אז זה היה 41.9 שנים. בפורטוגל היא עלתה בכמעט חמש שנים.

יורוסטט מציין כי מבין 27 המדינות החברות, הגיל הממוצע נע בין 38.3 שנים בקפריסין ל -48.0 שנים באיטליה, כאשר פורטוגל היא המדינה השנייה עם הממוצע הגבוה ביותר (46.8), ואחריה יוון (46.1).

בהשוואה לשנת 2012, פורטוגל רשמה את העלייה הגבוהה ביותר בגיל הממוצע, +4.7 שנים, בין 42.1 ל -46.8 שנים, ואחריה ספרד (+4.3 שנים) ויוון וסלובקיה (שתיהן עם +4.1 שנים).

יורוסטט מציין כי הגיל הממוצע באיחוד האירופי גדל, בין 2012 ל -2022, בכל המדינות החברות, למעט שבדיה, שם חלה ירידה קלה, מ -40.8 ל -40.7 שנים.

המשרד הסטטיסטי האירופי מדגיש גם כי בנוסף לעלייה בגיל הממוצע, יחס תלות הזיקנה באיחוד האירופי, המוגדר כיחס בין מספר הקשישים (בני 65 ומעלה) לעומת מספר האנשים בגיל העבודה (15-64 שנים), גדל גם הוא בשנת 2022, עומד על 33 אחוזים, לעומת 32.5 שנה קודם לכן ו 27.1 אחוזים בשנת 2012.

בפורטוגל יש יחס תלות קשישים השלישי בגובהו, ב -37.2 אחוזים, עלה רק על ידי איטליה (37.5 אחוזים) ופינלנד (37.4 אחוזים), ואילו הנמוך ביותר נרשמו בלוקסמבורג (21.3 אחוזים), אירלנד (23.1 אחוזים) וקפריסין (24.5 אחוזים).