הדו"ח "מוכן למשבר הבא? השקעה במערכת הבריאות", על ידי הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD, שאליה שייכת פורטוגל), מנתחת את "לקחי" המגיפה וכוללת המלצות למדיניות כך שמדינות יוכלו להתמודד טוב יותר עם המשבר הבא.

המגיפה, שהוכרזה על ידי ארגון הבריאות העולמי במרץ 2020, היוותה "משבר הבריאות הגדול ביותר" במאה האחרונה והראתה "שלוש פגיעויות עיקריות" במערכת: היא לא הייתה מוכנה כראוי, חסרה לה כוח אדם והשקעה.

ה- OECD תומך כי העלייה בהשקעה שהיא ממליצה לחבריה תכוון לכוח אדם (מחצית מהסך הכל), מניעה ותשתיות.

"יותר מ -6.8 מיליון מקרי מוות כתוצאה מקוביד 19 דווחו ברחבי העולם בינואר 2023. ניתוח עודף תמותה מצביע על כך שעד 18 מיליון בני אדם מתו ברחבי העולם מהמגפה בסוף 2021", מדגיש את הדו"ח והוסיף כי "תוחלת החיים פחתה במדינות OECD רבות בשנים 2020 ו -2021", בנוסף לכך שיש לו "הפרעות נרחבות בחברה ובחינוך" והתמ"ג צנח "4.7% בשנת 2020 בכלכלות" המקושרות לארגון.

המחקר נזכר כי "אי שוויון קיים ומחלות כרוניות החמירו את תוצאות המגיפה", וציין כי העובדה שמערכות הבריאות מוציאות "פחות מ -3% מסך הוצאות הבריאות על מניעה" הותירה "רבים מבני האוכלוסייה פגיעים".

היעדר כוח אדם, בתורו, "הגביל תגובות יעילות למגיפה וממשיך לעשות זאת". צוות "מספיק ומאומן היטב" נדרשים ל"זריזות בעיתות משבר, כמו גם להתמודד עם צבר הטיפול" ולהגיב "לעלייה המשמעותית בצרכי בריאות הנפש".


בפורטוגל


מספר הרופאים בפורטוגל לכל 1,000 תושבים בשנת 2019 (או השנה האחרונה שעבורה קיימים נתונים) היה ממש מעל הסף של 3.54, הממוצע ב-OECD היה מעט נמוך יותר, בעוד שמספר האחיות היה מעט מתחת לממוצע ה-OECD.

על פי הארגון, היעדר אנשי מקצוע בתחום הבריאות במדינה - בין אם רופאים, אחיות או עוזרים - השפיע ברמה בינונית על יכולתה של פורטוגל להתמודד עם המגיפה.

כדי להגדיל את היצע אנשי המקצוע במהלך פסגות המגיפה, פורטוגל נקטה להאריך את שעות העבודה ולהגדיל את עומס העבודה שלהם, כמו גם להעביר אותם ל"יישובים או מפעלים עם צרכים גדולים יותר ", ולהפחית פעילויות שאינן קשורות ל- covid-19 וגיוס עובדים נוספים, כמו סטודנטים וגמלאים מהמגזר.

פורטוגל הייתה אחת המדינות שפנו להתייעצויות דיגיטליות, כמו גם "ספקים פרטיים", כדי "להגדיל את היקף הטיפול הלא דחוף" על ידי שירות הבריאות הלאומי.

לגבי מידע וידע, המגיפה הובילה לשינויים בפורטוגל מבחינת "טכנולוגיות חדשות לשיפור הזמינות של נתוני בריאות, נגישות, שיתוף או פרטיות (...) והגנות ביטחוניות" והרפורמות המשפטיות הנדרשות

.

הדו"ח מתעקש כי "השקעות ממוקדות חכמות" בחוסן מערכת הבריאות יועילו לחברות בכך שיבטיחו ש"יסודות קיימים למשבר הבא".

"ללא השקעות אלה, העלויות וההשפעה על אנשים יהיו גדולים יותר."