העדכונים האחרונים כוללים כעת מונחים הכוללים "hellscape", "חקלאות זעם" ו"השלכת טראומה "מסמלים זמן של חרדה וחוסר וודאות גדולים. "השפה משתנה כל הזמן, אך הטווח והנפח העצום של אוצר המילים שנלכד בעדכון האחרון שלנו משקף תחושה משותפת שהשינוי מתרחש מהר יותר ויותר מאי פעם", אמר ג'ון קלי, מנהל מערכת בכיר ב- Dictionary.com.