המדינה עדיין אינה מכירה בנישואין חד מיניים אולם פסק הדין של בית המשפט בדבר משיכת ביטוח בריאות לאחר שגילה זוג היה הומוסקסואלי, נתפס כ"הכרה ראשונה במעמד המשפטי של זוג מאותו המין "בדרום קוריאה.