מאורגן על ידי מורים מקבוצת בית הספר סילבס סול, במחוז פארו, פעולת המחאה החלה ביום ראשון, בשעה 18:00, ותימשך עד יום רביעי.

"זו דרך נוספת להביע את עצמנו, להראות את אי שביעות הרצון שלנו ולהישמע מכיוון שהם מכניסים אותנו לשירותים המינימליים ומנתקים את זכותנו להכות", אמר פרופ 'וסקו דנטאס, אחד ממארגני המחאה, ללוסה.

בכ-20 האוהלים שהוקמו ליד הממסד החינוכי, אנשי חינוך "מתחלפים לאורך היום, לפי שעות הלימודים, ובלילה הם מחליפים את נוחות הבית לשהייה של לילה באוהלים", אמר המורה.

"המטרה היא לקיים משמרת זו עד יום רביעי, היום בו נמשיך בצעדה שקטה למועצת הקהילה של ארמסאו דה פרה, להפקיד את הכד המסמל את מות בית הספר הציבורי", הדגיש.

לדברי וסקו דנטאס, במהלך היום הראשון הצטרפו כמה אנשים לאנשי מקצוע בבתי הספר "כלומר אפוטרופוסים, נציגי הקהילה ושמונה קבוצות בתי ספר באלגרבה שמתכוונים לבצע פעולות דומות בבתי הספר בהם הם מלמדים".

"אנו רוצים לשמור על מאבקנו למען כבודם של המורים ולהגנה על בתי הספר הציבוריים בחיים ואנחנו מקווים שניתן יהיה לשכפל את פעולתנו בכל רחבי הארץ", סיכם.