מבצע "Roadpol - התקני אבטחה", המשתרע עד יום ראשון, נועד לשפר את בטיחות הכביש ועמידה בתקני הכביש.

בשנת 2022, על פי המשמר, 20,292 הפרות עקב היעדר או שימוש לא נכון בחגורות בטיחות ובמערכות שימור ילדים.

הפעולה מתבצעת בתוך רשת משטרת התנועה האירופית (Roadpol), ארגון שהוקם על ידי משטרת התנועה האירופית, במטרה לשפר את הבטיחות בדרכים ועמידה בתקני הכביש.