מאז הסרת האיסור על סיום חכירה בפורטוגל לאחר תקופת המגיפה הראשונית, חלה עלייה ניכרת במספר הפינויים.

נתונים שנאספו על ידי העיתון Público מגלים כי ליסבון חלה עלייה במספר הדיירים שנאלצים לעזוב את בתיהם, ועולה על נתונים לפני המגיפה.