שביתה זו נקראה על ידי האיגודים המרכיבים את הפדרציה הלאומית לרופאים (FNAM), שקבעה גם עצרת להיום במשרד הבריאות, בליסבון, אך אין לה תמיכה של איגוד הרופאים העצמאיים (SIM), שתוחום מהמחאה וטען כי היא אינה מוצדקת בזמן שהמשא ומתן עם הממשלה נמשך.

פרוטוקול המשא ומתן שנקבע בין שני הצדדים צופה כי המשא ומתן יתקיים עד יוני, אך שני האיגודים דרשו צעדים מבניים דחופים ותנאי עבודה טובים יותר כדי לאפשר שמירה וגיוס של רופאים נוספים לשירות הבריאות הלאומי (SNS).

שביתה זו הוכרזה בתקופה בה מתנהל משא ומתן עם הממשלה, כאשר ה- FNAM טען כי ההפסקה היא תגובה "לחוסר המחויבות, מצד משרד הבריאות, לנהל משא ומתן על מאזני השכר והיעדר אמצעים להצלת ה- SNS".

בחודש פברואר הודה שר הבריאות, מנואל פיזארו, כי שביתת הרופאים מדאיגה אותו, אך אמר כי הממשלה תמשיך לנהל משא ומתן "בתום לב" ו"בשקט" עם שני האיגודים.